БЪЛГАРСКИ | 中文 | ČECHOSLOVÁK | NEDERLANDS | ENGLISH | ESTONIAN | FRANÇAIS | DEUTSCH | 한국어 | LIETUVIŲ | POLSKI | PORTUGUÊS | ROMÂNĂ | РОССИЯ | ESPAÑOL | SVENSKA | தமிழ் | TIẾNG VIỆT | JUGOSLAVENSKI

Dreams

testimonials
books

Messages from God for His People

For a FREE copy of Messages from God for His People, click here

Messages from God for His People

For a FREE copy of the TRUTH, the whole TRUTH, and nothing but the TRUTH, click here

Creeping Compromise

For a FREE copy of Creeping Compromise, click here
Current visitors

First-time visitors 

ZA STOŁEM

WIOSNA 2005

Ernie Knoll

www.formypeople.org


W moim śnie, leżę1 na boku za długim, długim stołem.2 Spoglądam na drugą stronę stołu i rozpoznaję członków mojej rodziny.3 Rozmawiamy i śmiejemy się.4 Kiedy tak rozglądam się na lewo i na prawo, dostrzegam ludzi o różnej wysokości. Niektórzy są bardzo wysocy.5

Teraz widzę że miejsce na którym leżę ma wygrawerowane w błyszczących, złotych symbolach moje nowe imię,6 które określa mój charakter.7 Kiedy tak na to spoglądam, powtarzam sam do siebie „To mnie określa, to mnie określa”.

Następnie spoglądam w górę i widzę coś co wygląda jak długie, kolorowe ptaki lecące przez niebo, ale nie widzę ich skrzydeł. Śpiewają one piękną pieśń czterema nutami naraz.

Sporo czasu minęło za stołem, ale nie wyczuwam żadnego pośpiechu. Kiedy tak czekamy żeby nam coś podano, podziwiamy rożnorodność jedzenia.8

Zauważam również mojego anioła stróża9 stojącego z tyłu za mną. Jest on wysoki i odziany w suchy, mglisty płaszcz. Ma on bardzo dostojny wygląd oraz miły i delikatny uśmiech. Rozmawiam z nim często. Chce mi się prawie płakać i przepraszać za te wszystkie rzeczy które zrobiłem na ziemi, za to wszystko przez co on musiał przejść gdy mnie chronił i za wszystkie razy kiedy widział mnie jak grzeszyłem.10 Miękkim głosem odpowiada mi, że nie muszę się o to martwić, ani niczego wspominać, ponieważ to wszystko jest już w przeszłości.11 Mowi mi że Jezus, wspaniały Pan Domu zrobiłby wszystko12 co tylko potrzebaby było, aby gościć mnie za stołem i mi usługiwać.


  1. The Day Star, (Dzienna Gwiazda), 24 Styczeń, 1846
   Wydaliśmy okrzyk „Alleluja i chwała”, weszliśmy do miasta, i widziałam stół z czystego srebra. Był on długi na wiele mil, lecz nasze oczy mogły go objąć.
  2. Ewangelia Łukasza 22, 29-30
   A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał. Abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.
  3. Objawienie 19, 9
   I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną uczte Baranka.
  4. Izajasz 35, 10
   I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znika.
  5. I Księga Mojżeszowa 6,4
   A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, ktorych im one rodzily.
  6. Objawienie 2, 17
   Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
  7. Child Guidance (Wychowanie Dzieci), str. 161
   Charakter uformowany według wzoru Bożego jest jedynym skarbem, który zabierzemy z tego świata do następnego.
  8. Early Writings (Doświadczenia i Widzenia) str. 19
   I widziałam owoce drzewa życia, mannę, migdały, figi, granaty, winogrona i dużo innych rodzajów owoców.
  9. Psalm 91, 11
   Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
  10. 1 Jana 2, 1-2
   Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
  11. List do Hebrajczyków 10, 16-17
   Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: prawa moje włożę w ich serca i na umyłach ich wypiszę je; a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
  12. Ewangelia Jana 3, 16
   Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.