БЪЛГАРСКИ | 中文 | ČECHOSLOVÁK | NEDERLANDS | ENGLISH | ESTONIAN | FRANÇAIS | DEUTSCH | 한국어 | LIETUVIŲ | POLSKI | PORTUGUÊS | ROMÂNĂ | РОССИЯ | ESPAÑOL | SVENSKA | தமிழ் | TIẾNG VIỆT | JUGOSLAVENSKI

Dreams

testimonials
books

Messages from God for His People

For a FREE copy of Messages from God for His People, click here

Messages from God for His People

For a FREE copy of the TRUTH, the whole TRUTH, and nothing but the TRUTH, click here

Creeping Compromise

For a FREE copy of Creeping Compromise, click here
Current visitors

First-time visitors 

NAWOŁANIE DO POKUTY

9 Kwietnia, 2007

Ernie Knoll

www.formypeople.org


Oglądałem we śnie naszą stronę internetową i zobaczyłem, że ekran komputera jest nakryty czymś, co miało słowa pouczenia. Wyglądało to jak gdyby każda litera tej wiadomości była ze złota i była wygrawerowana na ekranie. Posłanie to miało tylko trzy linijki pisma, ale było bardzo potężne dla czasów w których żyjemy. Te słowa reprezentują to, co mi pokazano we śnie, włączając duże litery.

Wyjdźcie z niej ludu MÓJ.
Nadeszła GODZINA sądu Mego.
Oglądajcie GNIEW Boga Waszego.

 

Był to krótki, ale bardzo wstrząsający sen. Po obudzeniu się, miałem ogromne wrażenie że WIELKIE wydarzenia będą miały miejsce lada chwila. Becky (moja żona) powiedziała mi, że zanim się obudziłem, modliła się o zamieszczenie wezwania do pokóty na naszej stronie internetowej. Teraz mamy odpowiedź.


References:

Objawienie 18, 4
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów I aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.

Objawienie 14, 7
Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Izajasz 13, 13
Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana Zastępów w dniu płomiennego jego gniewu.

Seventh Day Adventist Commentary, t. 4, str. 1184
W obecnym czasie, przed samym przyjściem Chrystusa w obłokach niebios, Bóg wzywa ludzi, którzy będą przygotowywać narody aby ostały się w wielkim dniu Pana. Ta sama praca, którą wykonywał Jan, będzie kontynuowana w czasach końca. Pan przesyła posłannictwo dla Jego ludu poprzez własny wybór narzędzi i sposobu, chcąc aby wszyscy ludzie zważali na napomnienia i ostrzeżenia jakie On przesyła. Posłannictwo poprzedzające publiczne duszpasterstwo Chrystusa brzmiało: Pokutujcie, celnicy i grzesznicy; Pokutujcie, Faryzeusze i Sadyceusze; „gdyż królestwo niebieskie jest blisko.” Natomiast, nasze posłannictwo nie ma wołać o pokój i bezpieczeństwo, ale jako ludzie, którzy wierzymy w bliskie przyjście Chrystusa, mamy nieść definitywne przesłanie: „Przygotujcie się na spotkanie waszego Boga.”